Obchodný rok 2016

Aj v obchodnom roku 2016 platí podpora prepravám jednotlivých vozňových zásielok

Priebežnú bilanciu tohto roka a plány spoločnosti v obchodnej i prevádzkovej činnosti na budúci rok predstavila ZSSK CARGO v Podbanskom 5. novembra na pravidelnej výročnej konferencii Obchodný rok. V roku 2016 bude ZSSK CARGO naďalej podporovať prepravy jednotlivých vozňových zásielok a skupín vozňov, a to jednak zvýhodnenými cenami a jednak niektorými prevádzkovými opatreniami. Spoločnosť sa bude snažiť o zvýšenie vyťaženia priebežných nákladných (Pn) a manipulačných (Mn) vlakov, aby zrýchlila prepravy a zároveň obeh vozňov.

Na konferencii okrem prezentácií ZSSK CARGO z oblastí obchodu, prevádzky železničnej nákladnej dopravy a údržby a opráv železničných koľajových vozidiel odzneli prednášky zástupcov Železníc SR a spoločnosti Cargo Wagon, ktorej ZSSK CARGO v júli odpredala svoje nákladné vozne, aby si ich spätne prenajala a vyriešila tak svoju zadlženosť. Svojou prednáškou o príležitostiach rastu železničnej dopravy v Európe prispela aj poradenská a konzultačná spoločnosť McKinsey & Company.

Zoznam prednášok:

Martin Ondáš, Jiří Franta (McKinsey & Company) – European rail – where are the growth opportunities
Pavel Holomek (Cargo Wagon, a.s.) - Predaj a spätný prenájom nákladných vozňov do ZSSK CARGO
Ing. Miroslav Garaj (ŽSR) - Projekty v rámci modernizácie železničnej infraštruktúry
Ing. Miloslav Lužák (ZSSK CARGO) - Služby železničných koľajových vozidiel
Ing. Miroslav Hopta
(ZSSK CARGO) - Služby poskytované Úsekom prevádzky
Ing. Jaroslav Daniška (ZSSK CARGO) - Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2015 a tarifná a obchodná politika v roku 2016