Obchodný rok 2017

Vo štvrtok 20. októbra privítala Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO) v Podbanskom svojich zákazníkov a partnerov na konferencii Obchodný rok 2017.
Štátny nákladný dopravca informoval na podujatí účastníkov o svojich zámeroch a plánoch v obchodnej činnosti v budúcom roku, zmenách v tarife, novinkách v prevádzke i v oblasti údržby a opráv vozňov a hnacích vozidiel. ZSSK CARGO bude v roku 2017, podobne ako doteraz, podporovať i cenovo zvýhodňovať nové prepravy, aj dodatočné objemy existujúcich prepráv. Naďalej bude využívať systémové nástroje pre podporu ucelených vlakov i prepráv jednotlivých zásielok.

Na konferencii vystúpili viacerí hostia. Spoločnosť Bulk Transshipment Slovakia (BTS) predstavila nový prekládkový komplex na automatickú prekládku sypkých substrátov - rudy a uhlia v Čiernej nad Tisou a ďalšiu modernizáciu prekládkových technológií na hranici s Ukrajinou. Zástupca Železníc SR zasa informoval o plánovaných obmedzeniach na železničnej infraštruktúre SR v roku 2017 z dôvodu modernizácie koridoru a výlukách na ostatných tratiach a v staniciach.
Ukrajinské železnice (UZ) na podujatí prezentovali možnosti tranzitu cez svoje územie, pričom deklarovali bezpečnú železničnú dopravu po celej trase. Udalosti na tzv. územiach protiteroristických operácií v Doneckej a Luhanskej oblasti nemajú vplyv na tranzitné prepravy cez územie Ukrajiny, pretože ich obchádzajú a UZ plne garantujú bezpečnú prepravu tovarov.

Na konferencii vystúpili aj zástupca ruskej spoločnosti TransContainer, ktorá má od ZSSK CARGO v prenájme intermodálny terminál v Dobrej, s prezentáciou spoločnosti a možnostiach kontajnerových prepráv z Číny do Európy a zástupca Železníc Kaliningradskej oblasti, ktorá ako pobočka Ruských železníc ponúka zaujímavé trasy prepráv tovarov z Ruska i viaceré možnosti prekládky s možnosťou prepravy po mori.

Zoznam prednášok:

Ing. Marián Frko (BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.) - II. etapa modernizácie prekládkových technológií v ŽST Čierna nad Tisou

Ing. Miroslav Garaj (ŽSR) - Obmedzenia na infraštruktúre ŽSR v roku 2017

Yurii Merkulov, Oleksandr Tkachenko (Ukrainian Railway) - Ukrainian Railway

Dmitry Jurievich Bulaenko (Transcontainer) - Transcontainer - Preprava nákladov

Viktor Golomolzin (Kaliningradská železnica - RŽD) - Potenciál železníc kaliningradskej oblasti

Ing. Ľubomír Kuťka (ZSSK CARGO) - Služby železničných koľajových vozidiel

Ing. Miroslav Hopta (ZSSK CARGO) - Služby poskytované Úsekom prevádzky

Ing. Jaroslav Daniška (ZSSK CARGO) - Obchodné zámery ZSSK CARGO na rok 2017