Rail Business at Transit Speed

Súčasťou mníchovského veľtrhu Transport Logistic 2017  bola aj konferencia Rail Business at Transit Speed, ktorá sa konala 10. mája 2017. Predstavitelia európskych (Nemecko, Poľsko, Litva, Bielorusko, Slovensko...), ruských a kazašských železničných spoločností a zástupcovia viacerých súkromných firiem na nej predstavili podmienky prepráv po železničných koridoroch medzi Áziou a Európou, hlavne po ruskej Transsibírskej magistrále. Venovali sa možnostiam financovania infraštruktúrnych projektov, zlepšovaniu logistických procesov, rozvoju multimodálnych prepráv, nasadzovaniu digitálnych technológií a elektronických služieb a odstraňovaniu prekážok pre plynulé toky tovarov po železničných trasách.

ZSSK CARGO na konferencii reprezentoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Martin Vozár, MBA, ktorý predstavil služby a produkty firmy, komoditnú štruktúru tovarov v nákladnej preprave, služby prekládky vo Východoslovenských prekladiskách, údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel, disponibilitu hnacích vozidiel i vozňového parku.