Train to Paris

Na prelome novembra a decembra sa v Paríži zídu delegáti z celého sveta na klimatickej konferencii (COP21). Cieľom tohto stretnutia je dohoda na nových klimatických cieľoch po roku 2020. Súčasťou tejto konferencie je množstvo sprievodných podujatí. Jedným z nich je aj medzinárodná kampaň UIC Train to Paris. V rámci tejto kampane bude vypravených do Paríža niekoľko navzájom koordinovaných vlakov z Európy a Ázie (napr. z Pekingu, Moskvy, Berlína, Bonnu, Rotterdamu, Londýna, Milána), ktoré privezú delegátov klimatických rokovaní, zástupcov médií a ďalších kľúčových hráčov železničného priemyslu. Cieľom kampane je predstaviť železničnú dopravu ako základ dlhodobo udržateľnej dopravy, ktorá môže prispieť k riešeniu klimatických zmien. Na podporu tejto myšlienky vyzvala UIC svojich členov na podpísanie záväzku o zodpovednosti železníc voči klimatickým zmenám. Signatári sa o.i. zaväzujú znižovať spotrebu energií a produkciu CO2, vytvárať podmienky pre väčšie využívanie železničnej dopravy v pomere k iným druhom dopravy, propagovať ekologicky prijateľné riešenia a podporovať všeobecnú snahu prezentovať železničný sektor ako sektor, ktorý sa snaží aktívne znižovať spotrebu energií a produkciu CO2. Signatárom tohto záväzku je aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Viac informácii o kampani si môžete prečítať tu.