TransRussia 2013 s prívlastkom svetová

V dňoch 23.-26.04.2013 sa ZSSK CARGO zúčastnila na medzinárodnej výstave TransRussia 2013 v Moskve. Išlo v poradí o piatu prezentáciu spoločnosti na tejto výstave, ktorá si za osemnásť rokov získala prestížne miesto v rámci svetových výstav zameraných na dopravu a logistiku. Tohto ročníka sa zúčastnilo vyše 500 vystavovateľov z takmer tridsiatky krajín celého sveta. ZSSK CARGO v svojom stánku prezentovala služby týkajúce sa prepráv, prekládkových možností, technológií a komodít, ktoré sú zaujímavé pre trhy východnej Európy a Ázie. Existujúci i potenciálni zákazníci prejavili záujem najmä o informácie o prekládkových kapacitách, technológiách a službách ponúkaných na východnej hranici, o spolupráci pri prepravách tovarov v kontajneroch po území Slovenska, či o parametroch mobilného parku ZSSK CARGO.

O snahe komplexne budovať podvedomie o sile svojich lokálnych značiek a trhoch svedčí počet 12 národných pavilónov, ktoré si na výstave zriadili európske krajiny ako Nemecko, Belgicko, Holandsko, Poľsko či Fínsko, ale aj napríklad Čína, Ukrajina a Kazachstan. Súčasťou výstavy v Moskve bola aj medzinárodná konferencia o nákladnej doprave a logistike. Medzi hlavné témy patrili rozvoj dopravných koridorov, technológie pre logistiku, kontajnerové prepravy v Baltskom regióne, zlepšenie služieb a zrýchlenie dopravy cez hraničné uzly, bezpečnosť tovarov v dodávateľských logistických reťazcoch a ďalšie.