TransRussia 2015

V apríli sa ZSSK CARGO aktívne zúčastnila významného podujatia, a to výstavy TransRussia 2015 v Moskve, ktorá sa zameriava na dopravu a logistiku v krajinách Euroázie. TransRussia má silnú tradíciu a v kruhoch dopravných a logistických spoločností patrí medzi top výstavy, o čom svedčí aj každoročný nárast vystavovateľov a návštevníkov. Napriek komplikovanej politickej situácii mala výstava vysokú návštevnosť. Svoje služby v Moskve prezentovalo vyše 500 vystavovateľov a za štyri dni si pozrelo expozície spoločností zaoberajúcich sa dopravou a logistikou z celého sveta viac než 22-tisíc návštevníkov.
ZSSK CARGO tento ročník absolvovala spolu s partnerskou spoločnosťou BUDAMAR LOGISTICS, a.s., a dcérskou spoločnosťou Bulk Transshipment Slovakia, a.s. S týmito spoločnosťami Cargo zdieľalo jeden výstavný stánok. Informácie o produktoch a službách spoločnosti návštevníkom poskytoval odborný personál ZSSK CARGO. V expozícii sa konali aj početné rokovania vedenia spoločnosti s existujúcimi aj potenciálnymi partnermi.