Víkendové kariérne poradenstvo

V snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti dopravy pripravilo 1. a 2. októbra ministerstvo dopravy v spolupráci s tromi železničnými spoločnosťami ŽSR, ZSSK a ZSSK CARGO ako aj s vybranými strednými odbornými školami pre rodičov s deťmi, učiteľov, výchovných poradcov a žiakov základných škôl víkendové kariérne poradenstvo pod názvom Kam po skončení základnej školy – Študuj dopravu! Organizátori pripravili v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave po obidva dni bohatý program v podobe ukážok výkonu povolaní v železničnej doprave. Na podujatí sa prezentovali aj študijné a učebné odbory v oblasti dopravy, ktoré je možné študovať na stredných odborných školách v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Deťom i dospelým poskytli odborníci kariérne a pracovné poradenstvo s ponukou voľných pracovných pozícií v železničných spoločnostiach.