InnoTrans 2016 v Berlíne

ZSSK CARGO prezentovala svoje služby údržby a opráv železničných koľajových vozidiel na septembrovom svetovom veľtrhu Innotrans v Berlíne, kde sa každé dva roky schádza špička európskeho a svetového železničného priemyslu, dopravcov a poskytovateľov služieb v železničnej doprave.
Takmer tritisíc vystavovateľov zo 60 krajín celého sveta predstavili počas štyroch dní od 20. do 23. septembra na Berlínskom výstavisku bohatú paletu svojich produktov a služieb. Vystavovatelia prezentovali 149 produktov a služieb vo svetovej premiére, na priľahlom koľajisku sa predstavilo 127 koľajových vozidiel. Záujem o výstavisko prejavilo vyše 144 tisíc návštevníkov z radov odbornej verejnosti.
Na tohoročnom Innotranse sa nestratili ani slovenskí producenti. Podľa Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) sa v Berlíne predstavilo 24 vystavovateľov zo Slovenska. Medzi lídrov patrila tradične Tatravagónka Poprad, ktorá do Berlína priviezla päť nákladných vozňov a predviedla i podvozok TVP NG-DBS.
ZSSK CARGO mala na Innostranse svoj stánok spolu s inými spoločnosťami združenými v Asociácii výrobcov a opravcov koľajových vozidiel (AVOKOV). V Berlíne prezentovala služby údržby a opráv železničných koľajových vozidiel – od údržby, cez opravárenské zásahy v teréne, až po náročnejšie opravy hnacích dráhových vozidiel a nákladných vozňov, ktoré dokáže poskytnúť v desiatke svojich dielní na celom Slovensku.