Czech Raildays - Ostrava

ZSSK CARGO propagovala na veľtrhu v Ostrave mobilné dielne

Od 14. do 16. júna sa v Ostrave uskutočnil 17. ročník medzinárodného veľtrhu železničnej a manipulačnej techniky, výrobkov a služieb pre potreby železničnej a mestskej koľajovej dopravy - Czech Raildays 2016. Medzi stovkou vystavovateľov z celej Európy sa v Ostrave s ponukou služieb z oblasti údržby a opráv železničných koľajových vozidiel prezentovala aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO).
Návštevníci veľtrhu prejavili veľký záujem o expozíciu ZSSK CARGO a jej praktické ukážky opravárenských zásahov. Súčasťou expozície bol mobilný servis, kde si mohli hostia prakticky vyskúšať napríklad výmenu brzdových klátikov. Vozidlá mobilného servisu používa ZSSK CARGO pri opravárenských či údržbárskych zásahoch priamo na vozňoch v prevádzke.
V rámci výstavy sa uskutočnili stretnutia, na ktorých sa ZSSK CARGO prezentovalo ako celosieťový poskytovateľ údržby a opráv železničných koľajových vozidiel, najväčší poskytovateľ výkonu ECM na Slovensku, ako aj poskytovateľ flexibilných a kompetentných opravárenských zásahov prostredníctvom výjazdov mobilného servisu.
Veľtrh Czech Raildays sa okrem samotnej propagácie železničnej dopravy špecializuje na železničné koľajové vozidlá, a to tie najnovšie, najmodernejšie, ale aj historické. Tak mohli návštevníci 17. ročníka Czech Raildays vidieť rekonštruovaný legendárny motorový vozeň radu M 260.0, známy ako Strieborný šíp, rekonštruovanú lokomotívu belgickej výroby Class 12, HDV radu 774.7 a 723.7, lokomotívu Vectron, ktorú spoločnosť ČD Cargo slávnostne prevzala od výrobcu Siemens, modernizované vozne BDpee231, Bmz229, Ampz Českých dráh, elektrickú jednotku 660 Interpanter, expozíciu spoločnosti Legios s nákladnými vozňami Tads a mnohé ďalšie.