Železnice V4 chcú mať vplyv na európsku legislatívu

Vrcholní predstavitelia železníc Poľska, Maďarska, Slovenska a Česka rokovali 20. a 21. júna v moravskom Hlohovci o pripravovanom štvrtom železničnom balíčku, modernizácii, rozvoji a zvýšení konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Legislatívne opatrenia smerujúce k vytvoreniu jednotného železničného priestoru v Európe, ktorý na jar predstavila Európska komisia, sa týkajú predovšetkým zmeny štruktúry železničných podnikov a liberalizácie trhu vnútroštátnej osobnej dopravy.
Diskusia sa týkala aj projektov, ktorých cieľom je vzájomné prepojenie železničných systémov Európy s dôrazom na implementáciu interoperabilných parametrov a určení trás hlavných nákladných koridorov podľa európskych nariadení. Generálni riaditelia železníc V4 si uvedomujú potrebu spolupracovať pri navrhovaní právnych predpisov EU, ktoré sa týkajú železničnej problematiky. Ďalším nutným krokom je implementácia týchto nariadení do národných právnych dokumentov a tiež interných železničných predpisov.
V tomto nariadení sú definované trasy tzv. nákladných koridorov:

  • Koridor 5: Gdynia – Katowice – Ostrava/Žilina – Bratislava/Viedeň – Klagenfurt – Udine – Benátky/Terst; Bologna/Ravenna/Graz – Maribor – Ľubľana – Koper/Terst
  • Koridor 7: Praha – Viedeň/Bratislava – Budapešť – Bukurešť – Konstanca/Vidin – Sofia – Solún– Atény
  • Koridor 9: Praha – Horní Lideč – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (– slovensko-ukrajinská hranica).

Na to, aby európska železničná sieť aj naďalej konkurovala cestnej doprave, musia predovšetkým národní dopravcovia členských krajín V4 podporovať a efektívne koordinovať spoločné iniciatívy v obchodnej a prevádzkovej oblasti s jednoznačným cieľom získať nových cestujúcich a znásobiť objem nákladnej dopravy zvlášť na dlhé vzdialenosti.