ZSSK CARGO na medzinárodnej konferencii IRFC v Prahe

V dňoch 13. až 15. marca sa v Prahe už po štvrtýkrát uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na nákladnú železničnú dopravu - International Rail Freight Conference (IFRC). Hlavnou témou tohtoročnej konferencie bola nákladná železničná doprava medzi Európou a Áziou. Konferencie sa zúčastnili najvyšší predstavitelia UIC, CER, OSŽD a CCTT, zástupcovia Európskej komisie, ako aj predstavitelia železničných spoločností z Európy a Ázie. Príspevky sa týkali železničnej nákladnej dopravy v roku 2012, projektom zameraným na zvýšenie atraktivity železničnej nákladnej dopravy, strategickým plánom v rozvoji železničnej nákladnej dopravy, úlohe medzinárodných spoločenstiev v rozvoji železničnej nákladnej dopravy či zosúladeniu právnej legislatívy medzi prepravnými režimami CIM a SMGS. V predvečer konferencie sa konalo Eurázijské fórum, ktoré bolo venované role Ruských železníc pri rozvoji eurázijských železničných koridorov. Za okrúhly stôl boli pozvaní generálni riaditelia európskych a ázijských železníc.

Na pražskej konferencii sa prezentovala aj ZSSK CARGO. Postavenie spoločnosti na prepravnom trhu na Slovensku je stále rozhodujúce – realizuje vyše 80 percent objemov tovarov prepravených po železnici a z týchto objemov je až 88 percent medzinárodných prepráv. ZSSK CARGO je skúsený a stabilný partner pre dopravcov z euroázijského regiónu.