ZSSK CARGO na výstave Transport Logistic

V dňoch 4. - 7.júna 2013 sa v Mníchove konala výstava Transport Logistic, ktorá je jednou z najväčších výstav na svete zameraných na logistiku, mobilitu, informačné technológie a dopravnú techniku v cestnej, železničnej, námornej a leteckej doprave.
Tento rok zaznamenali organizátori rekord v návštevnosti, počas štyroch dní si jednotlivé expozície pozrelo takmer 53 000 návštevníkov z celého sveta. Na výstave sa zúčastnilo 2 013 vystavovateľov zo 63 krajín sveta. Svoje služby a produkty prezentovali na ploche 110 000 m2.
ZSSK CARGO sa na výstave prezentovala vlastnou expozíciou, v rámci ktorej ponúkala aktuálnym i budúcim partnerom svoje služby. Okrem konkrétnych obchodných stretnutí zameraných predovšetkým na spoluprácu so susednými dopravcami pre prepravu tovaru cez územie Slovenska, sa konali aj rokovania na úrovni vedení susedných železníc. Hlavnou témou stretnutí bola globalizácia a konkurencia na železnici.