Nehnuteľný majetok

Charakteristika Účel využitia Okres Mesto/Obec v m2
Rekreačné zariadenie - Dudince rekreácia Krupina Dudince časť Merovce 141
Areál Zásobovací závod Zvolen - Zvolen Zvolen 18 860
Areál RD Lučenec - Lučenec Lučenec 15 994