Nehnuteľný majetok

Charakteristika Účel využitia Okres Mesto/Obec v m2
Rekreačné zariadenie - Byšta rekreácia Trebišov Byšta 408
Rekreačné zariadenie - Dudince rekreácia Krupina Dudince časť Merovce 141
Rekreačné zariadenie - Patince rekreácia Komárno Patince 527
Areál Zásobovací závod Zvolen - Zvolen Zvolen 18 860
Areál RD Lučenec - Lučenec Lučenec 15 994
Areál Centrálny sklad Vrútky skladovanie, výroba Martin Sučany 23 538