Prenájom majetku

Charakteristika stavby Okres Mesto/Obec Plocha v m2
Prevádzková budova  Bratislava  Bratislava - Nové Mesto  101 
KATEX - úpravovňa vody Bratislava Bratislava - Rača 80
Sklady (Rafamet) Bratislava Bratislava - Rača 99
Pracovisko ručného čistenia Bratislava III. Bratislava - Rača  99
Remíza  Čadca Čadca 945
Sociálne zariadenie, dielne Hlohovec  Leopoldov  300
Závodná jedáleň Hlohovec Leopoldov 302
Sklad (Leopoldov)  Hlohovec Leopoldov 426
Dielne Hlohovec Leopoldov 708
Remíza (Leopoldov)  Hlohovec Leopoldov  1998 
Sklad olejového hospodárstva  Komárno  Komárno     110     
Výhrevňa Komárno Komárno 200
Útulok a dielne (Košice)  Košice - okolie  Haniska  42
Vyväzovacia stanica    Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 96
Sklad olejov - prístrešok Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 45
Hala EO  Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 160
Remíza a sklady  Liptovský Mikuláš  Liptovský Mikuláš 232
Dielňa a šatne  Lučenec Lučenec 25
Murovaný sklad Lučenec Lučenec 44
Vodárenská veža  Lučenec Lučenec 100
Byt správcu výhrevne  Lučenec Lučenec 122,6
Šatne a umyvárne Lučenec Lučenec 171 
Administratívna budova  Lučenec Lučenec  182  
Remíza  Lučenec  Lučenec 235
Budova - útulok Michalovce Čičarovce 402
Garáž Michalovce Čičarovce 75
Sociálne zariadenie Nitra  Nitra  276
Rotunda a prístavba  Nitra  Nitra  1042
Kruhová rotunda  Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom 570
Sklad MTZ Nové Zámky  Nána 172
Hala POLE Nové Zámky  Nána 529
Hala POL Nové Zámky  Nána 530
Administratívna budova a dielne Nové Zámky  Nána 2015
Stanovište STP  Poprad Poprad  120,19 
Sklad MTZ a garáž  Rožňava   Plešivec 77 
Prístavba bufet  Rožňava    Plešivec 124,41 
 Sociálne zariadenie  Rožňava   Plešivec 125
Remíza a administratívna budova   Rožňava   Plešivec 201
Sklady STP Spišská Nová Ves   Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves  246
Kancelárie (s.č.392)  Trebišov   Michaľany 166
Sociálne a hygienické zariadenie (Trebišov)   Trebišov   Michaľany 741 
 Hala PUMS   Trebišov    Michaľany 940 
Sociálno prevádzková budova   Trebišov  Michaľany  166,3 
Lampáreň vozmajstrov  Trenčín   Trenčianska Teplá 66 
Remíza a dielne (VP Jablonica)   Trnava Jablonica  372
Sklad horľavín    Zlaté Moravce   Zlaté Moravce  61 
Sociálne zariadenie s prístavbou nocľažne    Zlaté Moravce  Zlaté Moravce   100 
 Remíza (ZM)  Zlaté Moravce   Zlaté Moravce   637
 Sklad (s.č.3702)  Zvolen Zvolen  48
 Administratívna budova (s.č.618)  Zvolen Zvolen 135
 Sauna  Zvolen  Zvolen 166
Sklad a garáže (s.č.3706)   Zvolen  Zvolen 464
 Sklad (s.č.3703)  Zvolen  Zvolen 830
Sklad (s.č.3704)  Zvolen  Zvolen 998
  Sklad (s.č.3705)    Zvolen   Zvolen  1037