ECM

ECM (Subjekt zodpovedný za údržbu)

ZSSK CARGO je najväčším poskytovateľom ECM na Slovensku. V súčasnosti sme ECM pre cca. 15 000 nákladných vozňov, ktoré sú registrované v Národnom registri vozidiel spravovanom Dopravným úradom.

ZSSK CARGO získalo Osvedčenie subjektu zodpovedného za údržbuOsvedčenie funkcií údržby, ktorými certifikačný orgán Žilinská univerzita v Žiline potvrdzuje uznanie systému údržby ECM v rámci Európskej únie v súlade so smernicou 2004/49/ES a nariadením (EU) č. 445/2011. Platnosť osvedčení je od 21. marca 2013. ZSSK CARGO každoročne predkladá certifikačnému orgánu Ročnú správu ECM a podrobuje sa dohľadovým auditom.

ZSSK CARGO je tvorcom predpisu Systém údržby nákladných vozňov (SÚNV), ktorý bol certifikačným orgánom akceptovaný v plnom rozsahu.

Počet partnerov SÚNV                                                 30

Počet vozňov s impementáciou SÚNV                  21 000

ZSSK CARGO ponúka

A. Poskytovanie výkonu funkcií ECM

  • Rozvoj údržby

  • Riadenie údržby vozňového parku

  • Poskytovanie údržby

       Postup pre poskytovanie funkcií ECM

         I Doručenie podkladov o nákladných vozňoch  (formulár si môžete stiahnuť TU)   (Partner)

        II. Posúdenie podkladov a analýza rizík                                                                    (ZSSK CARGO)

       III. Definovanie podmienok výkonu ECM                                                                   (ZSSK CARGO)

B. Pristúpenie k predpisu Systém údržby nákladných vozňov /Predpis SÚNV/

Výhody poskytovania výkonu ECM

  • kompetentné poskytovanie funkcií ECM v súlade s legislatívou

  • implementácia predpisu Systém údržby nákladných vozňov na vozne partnera

  • vykonávanie technických kontrol expertmi ZSSK CARGO

  • funkcia Poskytovanie údržby realizovaná vo vlastných dielňach a Mobilným servisom