Pracoviská údržby a opráv ŽKV

Adresy pracovísk získate kliknutím na jedno z pracovísk vyznačených na mape

Stredisko ÚaO ŽKV Bratislava

Stredisko údržby a opráv ŽKV Bratislava
Dopravná ul. 2, 831 06 Bratislava
 GPS súradnice:

48° 11' 53.9" N
17° 10' 04.0" E

Stredisko ÚaO ŽKV Košice

Kancelária
Stredisko údržby a opráv ŽKV Košice
ul. Palackého, 041 50 Košice    
  GPS súradnice:
48° 42' 59.2" N
2
1° 16' 16.3" E

Korešpondenčná adresa
ZSSK CARGO Úsek služieb ŽKV
Stredisko údržby a opráv ŽKV Košice
Puškinova 3, 040 01 Košice