Služby údržby a opráv ŽKV

Okrem hlavnej činnosti ZSSK CARGO, ktorou je vykonávanie dopravných a obchodných činností na dráhe, ZSSK CARGO na základe požiadaviek externého a interného prostredia vykonáva:

- údržbu a opravy hnacích vozidiel
- údržbu a opravy nákladných vozňov
- údržbu a opravy osobných vozňov
- zmeny konštrukcie
- prehliadky, kontroly, skúšky a merania ŽKV