Stredisko ÚaO ŽKV Košice

Stredisko ÚaO ŽKV Košice

Kancelária
Stredisko údržby a opráv ŽKV Košice
ul. Palackého, 041 50 Košice    
  GPS súradnice:
48° 42' 59.2" N
2
1° 16' 16.3" E

Korešpondenčná adresa
ZSSK CARGO Úsek služieb ŽKV
Stredisko údržby a opráv ŽKV Košice
Puškinova 3, 040 01 Košice