Služby údržby a opráv železničných koľajových vozidiel

ZSSK CARGO na základe požiadaviek zákazníkov vykonáva údržbu a opravy železničných koľajových vozidiel so zameraním na:

  • hnacie dráhové vozidlá,
  • nákladné vozne.

Zároveň zabezpečuje:

  • technické kontroly,
  • bezpečnostné prehliadky,
  • skúšky a merania.

Svoje služby poskytuje celosieťovoopravovniach nákladných vozňov a v rušňových depách. Údržbu a opravy zabezpečuje aj mimo opravovní prostredníctvom mobilného servisu - pojazdných dielní.

Služby údržby a práv ŽKV sú certifikované podľa normy ISO.

ZSSK CARGO je tiež držiteľom certifikátu ECM (Subjekt zodpovedný za údržbu) na všetky funkcie vrátane poskytovania údržby.