Certifikáty

Certifikáty produktu: Údržba a oprava železničných koľajových vozidiel

   

 

Oprávnenie na zváranie dráhových vozidiel

Certifikáty produktu: Zváranie STN EN 15085-2

      

Certifikáty produktu: Zváranie STN EN 3834-2

  

Osvedčenie ECM

Osvedčenie funkcií údržby