Najčastejšie otázky

Strana: [1]  [2]  [3]  [4] 

   

[1] Ako mám postupovať pri preprave nebezpečného tovaru?

Preprava nebezpečného tovaru sa riadi Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru (RID). Bližšie informácie o podmienkach prepravy sú zverejnené na našej webovej stránke:
www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/ponuka-produktov-a-sluzieb/produkty-nakladnej-prepravy/podporne-sluzby/sluzby-bezp-poradcu-na-prepravu-nebezpec-tovaru.html.

[2] Čo je to NHM?

NHM je skratka pre Harmonizovanú nomenklatúru tovarov. Slúži na kódovanie tovarov. V elektronickej podobe ju môžete nájsť na stránke: www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/on-line-sluzby/nhm, kde po výbere správnej kapitoly nájdete potrebný kód tovaru.

[3] Kde nájdem informácie o vašich pracoviskách?

Informácie o strediskách prevádzky, jednotlivých tarifných bodoch, pohraničných priechodových staniciach, pracoviskách údržby a opravy, obchodných manažéroch a autodoprave nájdete na stránke: www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/kontakty/obchodni-manazeri

[4] Kedy bude mať stránka jazykové verzie?

Naša stránka čiastočne ponúka anglickú verziu.

[5] Kde by som mohol zistiť číslo železničnej stanice?

Číselník železničných staníc – nákladná preprava nájdete na našej webovej stránke:
www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/on-line-sluzby/ciselnik-zeleznicnych-stanic