Ako mám postupovať pri preprave nebezpečného tovaru?

Preprava nebezpečného tovaru sa riadi Poriadkom pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru (RID). Bližšie informácie o podmienkach prepravy sú zverejnené na našej webovej stránke:
www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/ponuka-produktov-a-sluzieb/produkty-nakladnej-prepravy/podporne-sluzby/sluzby-bezp-poradcu-na-prepravu-nebezpec-tovaru.html.