Čo je to NHM?

NHM je skratka pre Harmonizovanú nomenklatúru tovarov. Slúži na kódovanie tovarov. V elektronickej podobe ju môžete nájsť na stránke: www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/on-line-sluzby/nhm, kde po výbere správnej kapitoly nájdete potrebný kód tovaru.