Je možné použiť vo vnútroštátnej preprave nákladný list CIM?

Použitie nákladného listu CIM vo vnútroštátnej preprave nie je možné.
Vo vnútroštátnej preprave sa vozňová zásielka prijíma na prepravu a prepravuje jedine vnútroštátnym nákladným listom, ktorý je dokladom na určenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z prepravnej zmluvy.