Kde nájdem informácie o vašich pracoviskách?

Informácie o strediskách prevádzky, jednotlivých tarifných bodoch, pohraničných priechodových staniciach, pracoviskách údržby a opravy, obchodných manažéroch a autodoprave nájdete na stránke: www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/kontakty/obchodni-manazeri