Kde by som mohol zistiť číslo železničnej stanice?

Číselník železničných staníc – nákladná preprava nájdete na našej webovej stránke:
www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/on-line-sluzby/ciselnik-zeleznicnych-stanic