Kde by som zistil kilometrické vzdialenosti medzi jednotlivými železničnými stanicami pre nákladnú železničnú dopravu v SR?

Vzdialenosť medzi tarifnými bodmi zistíte na našej webovej stránke:
www.zscargo.sk/sk/pre-zakaznikov/zakaznicky-servis/on-line-sluzby/ciselnik-zeleznicnych-stanic