Platia tarifné ceny aj pre fyzické osoby?

Tarifné ceny za prepravu vozňových zásielok sú ponukové a platia pre všetkých zákazníkov, pre fyzické aj právnické osoby.