Sledovanie pohybu vozňov na cudzom území.

Pohyb vozňov je možné sledovať aj na susedných železniciach na základe informácií, ktoré poskytnú informačné systémy týchto železníc.
Informácie vieme poskytnúť zo všetkých susedných železníc okrem Poľska a Ukrajiny.