DIUM

Kilometrické vzdialenosti medzi vnútroštátnymi stanicami s výpravným oprávnením pre medzinárodnú prepravu a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín sú uvedené v Jednotnom kilometrovníku pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru – DIUM SK .

Obmedzenia výpravného oprávnenia východzej a cieľovej stanice je nutné preveriť podľa Zoznamu staníc v SR nákladná preprava – TR6/N.

Aktuálny k 11.12.2016 a k 01.07.2016

Mimoriadne zmeny po 01.07.2016

Verzie krajín, ktoré v poslednom roku neaktualizovali DIUM