Kilometrovník

Kilometrovník slúži pre výpočet kilometrických vzdialeností medzi vnútroštátnymi tarifnými bodmi.
Obmedzenia výpravného oprávnenia východzej a cieľovej stanice je nutné preveriť podľa Zoznamu staníc v SR nákladná preprava – TR6/N.

Kilometrické vzdialenosti medzi vnútroštátnymi stanicami s výpravným oprávnením pre medzinárodnú prepravu a pohraničnými priechodovými bodmi susedných krajín sú uvedené v Jednotnom kilometrovníku pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru – DIUM SK .

Východzia stanica:

Cieľová stanica: