Kilometrovník

Kilometrovník slúži pre výpočet kilometrických vzdialeností medzi vnútroštátnymi tarifnými bodmi.
Obmedzenia výpravného oprávnenia východzej a cieľovej stanice je nutné preveriť podľa Zoznamu staníc v SR nákladná preprava – TR6/N.

 

Východzia stanica:

Cieľová stanica: