Automotive

Oblasť automotive predstavuje spoločnosti orientujúce sa na automobilovú výrobu a strojárenstvo, kam predovšetkým zahŕňame výrobcov motorových vozidiel a ich subdodávateľov.                          

Špecializovaný tím sa stará o vyplnenie požiadaviek náročných zákazníkov automotive prepráv nielen zo Slovenska, ale i z celej Európy. Spoločne s európskymi železničnými podnikmi a v súlade so záujmami našich klientov sa formou realizácie prepravných projektov podieľame na udržaní objemov prepráv a ďalšom rozvoji ich logistiky pre podnikanie.      

Základ našej klientely tvoria predovšetkým hlavní partneri troch slovenských automobiliek, ktorí vlastnia špeciálne železničné vozne na prepravu automobilov. 

Balík služieb automotive: 

  • Jeden kontaktný partner za celú prepravnú cestu,
  • Vlečkové poradenstvo a servis,
  • Kontrakt, fakturácia, reklamačné konanie na jednom mieste,
  • Kvalita a garancia dodacích lehôt logistických vlakov,
  • Informačný servis o zásielkach na ceste,
  • Flexibilita pri objednávaní a odriekavaní vlakov,
  • Deponovanie prázdnych vozňov,
  • Spolupráca so špecializovanými poskytovateľmi v oblasti prepráv vozidiel a logistiky.

Hlavné spoločnosti automotive v SR:

VW Devínska Nová Ves

viac..

Peugeot Citroën Automotive Slovakia (PCAS)

viac...

KIA Motors Slovakia s.r.o. Žilina

viac..

Lagermax Autotransport-SK Bratislava

viac..