Chémia

V nadväznosti na potreby chemických podnikov, vyžadujúcich si pravidelné dodávky surovín a následný odbyt svojej vyrobenej produkcie ponúkame svojim zákazníkom optimálnu prepravu vozňových zásielok. Je to najmä obsluha výrobcov hliníka, surových chemikálií a rozvoz produkcie spoločností, ktoré sa zaoberajú výrobou hnojív. V tranzite sme dopravcom veľkého množstva chemických produktov na rôznych reláciách. Ročne prepravíme cca 3 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickými prepravovanými tovarmi sú:

síra, xylény a plyny, čpavok, kaučuk, guma a výrobky z nich, smolný koks, chemikálie na výrobu papiera, hnojivá, pneumatiky, nerastné suroviny, výrobky a soli, výrobky chemického priemyslu, plastické hmoty, hliníková ruda a hliníkové koncentráty.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu chémie