Drevo

Zabezpečujeme vnútroštátnu i medzinárodnú prepravu veľkého množstva surového alebo spracovaného dreva po železnici. Prepravu sme schopní zabezpečiť bez ohľadu na druh, rozmery a spôsob spracovania. V roku 2005 sme spolupracovali najmä pri odstraňovaní kalamitného dreva z oblasti Vysokých Tatier. Ročne prepravíme cca 3 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickými tovarmi pre túto komoditu sú:

surové drevo, spracované drevo a výrobky z neho, ihličnaté drevo, listnaté drevo, drevné suroviny (guľatina), drevotrieskové dosky, buničina, celulóza, vláknina.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu guľatiny