Intermodálna preprava

Výhodou tohto systému prepravy je preprava kusových, paletizovaných alebo voľne ložených tovarov v univerzálnych prepravných jednotkách pri kombinácii viacerých druhov prepráv bez nutnosti nakladania alebo vykladania tovaru z dopravných prostriedkov. Kombinuje výhody flexiblity a rýchleho premiestnenia tovaru, vyzdvihuje ekologický rozmer dopravy a minimalizuje zásahy dopravy na životné prostredie. Tieto skutočnosti sú dôvodom nášho zvýšeného záujmu o rozvoj a prevádzku železničnej kombinovanej dopravy. Ročne prepravíme cca 1 mil. ton týchto výrobkov ročne.

Prepravné systémy:

Kontajnery vrátane prepravy systémom (ACTS), výmenné nadstavby, cestné návesy, cestné súpravy prepravované systémom
 (Ro – La).

Vhodné rady vozňov určené pre kombinovanú dopravu