Kovy

Ťažisko nami uskutočňovaných prepráv tvoria predovšetkým prepravy surovín pre hutnícke spoločnosti v SR, ČR, a Rakúsku a preprava ich produkcie najmä tranzitom do krajín bývalého SNŠ. Tovar tvoria najmä oceľové tyče, drôty a zvitky. Významná je aj tranzitná preprava rúd drahých kovov. Pri preprave pre malé a stredné firmy pôsobiace v oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva sa podarilo zachovať aj kapacity koncentrované do veľkých firiem. Ročne prepravíme cca 6 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

mangánové rudy, ostatné druhy rúd okrem železných rúd, surové železo, ferozliatiny, polotovary zo železa, oceľ, výrobky zo zliatiny alebo ocele, železný a oceľový odpad a šrot.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu kovov