Nešpecifikované

V tejto komodite sú zastúpené tovary, ktoré nie je možné zaradiť do ďalších skupín. Spolupracujeme na preprave produkcie strojárskych podnikov a sklární. Podieľame sa tiež na exporte a vnútroštátnej preprave nábytku. Sľubná je aj preprava bielej techniky z produkcie tradičných, ale aj nových výrobcov tohto tovaru, ako aj obsluha sklární v SR a okolí. Ročne prepravíme cca 1 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickými tovarmi v tejto komodite sú:

farebné kovy, prázdne sklené obaly a črepy, strojárske výrobky, biela technika, elektronika, nábytok, odevy a niektoré druhy potravín.

 

Vhodné rady vozňov určené na prepravu v tejto komodite