Ropné výrobky

V tejto komodite prepravujeme hlavne produkciu rafinérií. Podieľame sa aj na importe produkcie ropných výrobkov, najmä benzínov zahraničných rafinérskych spoločností a na preprave vykurovacích médií pre potreby energetického priemyslu. Leteckým benzínom zabezpečujeme letiská v Slovenskej republike. Ročne prepravíme cca 3 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

ropa, ropné deriváty, nafta, benzín, dechty, minerálne oleje, plyny, prírodný asfalt

Vhodné rady vozňov určené na prepravu ropných výrobkov