Stavebniny

Pravidelne spolupracujeme s malými, strednými a veľkými podnikmi z oblasti dopravného a inžinierskeho staviteľstva. Významný je export vápenca, dolomitov a magnezitu. Podieľame sa na preprave finalizovaných stavebnín vo vnútroštátnej preprave a v importe. V exporte najmä pri preprave keramických výrobkov a cementu. Ročne prepravíme cca 4 mil. ton stavebnín.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

výrobky z kameňa, sadry, cementu, keramika, piesok, vápno, granulovaná troska, popol

Vhodné rady vozňov určené na prepravu stavebnín