Uhlie

Preprava uhlia tvorí podstatnú zložku v komoditnom členení ZSSK CARGO. Pre potreby energetického priemyslu v SR zabezpečujeme dovoz uhlia zo zahraničia. Taktiež sa podieľame na preprave uhlia, ktoré sa ťaží u nás. Uhlím zabezpečujeme potreby prevádzky hutníckych gigantov na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku a Rakúsku. Obsluhujeme aj drobných odberateľov pre potreby vykurovania. Ročne prepravíme cca 8 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

čierne uhlie, brikety, bulety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia, hnedé uhlie, aglomerované uhlie, koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo z rašeliny, retortové uhlie.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu uhlia