Železná ruda

V tejto komodite prepravujeme aglomerovanú a neaglomerovanú železnú rudu, ako aj polotovary na báze železnej rudy. Významná je najmä obsluha hutníckych spoločností. Podstatnú časť prepravy tvorí preprava železnej rudy po trati širokého rozchodu. Spolupracujeme aj na zabezpečení dostatku železnej rudy pre potreby Ostravských hutí. Ročne prepravíme cca 14 mil. ton týchto výrobkov.

Charakteristickým tovarom pre túto komoditu je:

aglomerovaná a neaglomerovaná železná ruda a koncentráty, pyritové výpražky (výpalky), výrobky zo železa a iného hubovitého železa v kusoch, v peletách alebo podobných tvaroch.

Vhodné rady vozňov určené na prepravu železnej rudy