PODATEĽŇA ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV (Úložisko elektronických faktúr)

  

 PED – Podateľňa elektronických dokumentov

 Mail Registry for Electronic Documents
 Annahmestelle von elektronischen Dokumenten
ZSSK CARGO - certifikát
Pozor: bol pridaný nový certifikát, nainštalujte si ho prosím do svojho počítača

Vážení zákazníci,

Za účelom skvalitnenia našich služieb zákazníkom Vám prinášame možnosť elektronického zasielania faktúr za prepravy realizované našou spoločnosťou. Sprístupnenie tejto služby bude zabezpečované systémom PED, cieľom ktorého je zefektívniť proces zasielania faktúr zákazníkom a nahradiť doteraz používanú papierovú formu formou elektronického zasielania.

Takto zasielané faktúry sú podpisované elektronickým podpisom, ktorý zaručuje ich pravosť a nemennosť.

Bezpečnosť prenášaných dát medzi zákazníkom a systémom PED je zabezpečovaná protokolom HTTPS a ďalšími bezpečnostnými prvkami.

Uvedená služba bude zákazníkom poskytnutá na zmluvnom základe, prostredníctvom zmluvy o elektronickej fakturácii.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte pracovníkov zákazníckeho servisu, tel. č.: 055 229 5513, 5519, e-mail: