NHM - Harmonizovaná nomenklatúra tovaru

Harmonizovaná nomenklatúra tovarov – slúži na kódovanie tovarov v železničnej preprave. Vznikla z harmonizovaného systému pomenovania a kódovania tovarov Rady pre colnú spoluprácu, ktorý tvorí základnú bázu.

Zvoľte si kapitolu:
NHM kód:
Názov tovaru obsahuje: