Tlačivá na stiahnutie

Názov tlačiva Súbor
Dodatočný príkaz CIT 7
Nálepka "Prázdny"      
Návrh na zmenu prepravnej zmluvy na nové podanie vo vnútroštátnej preprave
Objednávka prepravy - platná od 01.01.2010
Objednávka vlečkových služieb podľa OP VS, článok 4, ods. 4.4: príloha č. 3 k OP VS
Plná moc
Potvrdenie: príloha č.3 ŽPP/N - platná od 01.01.2010
Prekážka pri dodaní CIT 9
Splnomocnenie podľa OP VS, čl. 8, ods. 8.6: príloha č. 7 k OP VS
Splnomocnenie a súhlas podľa OP VS, čl. 8, ods. 8.6: príloha č. 7a) k OP VS
Súhlas užívateľa so zabezpečením úkonov prípojovej a vlečkovej prevádzky prostredníctvom ZSSK CARGO 
podľa OP VS, čl. 4, ods. 4.3: príloha č. 4 k OP VS
Súhlas vlečkára/zákazníka so spoluužívaním vlečky spoluužívateľmi podľa OP VS, čl. 4, ods. 4.6: príloha č. 5 k OP VS
Výkaz vozňov VP a CIM - vzor
Výkaz vozňov CIM / SMGS
Výkaz kontajnerov CIM / SMGS
Zasielací list pre miestny prevoz podľa OP VS, čl. 14: príloha č. 6 k OP VS
Doplnkový list - vzor