Predpisy

Názov predpisu Platnosť Súbor
Smernica o uznaní hmotnosti vozňových zásielok medzi dopravcom a prepravcom  01.01.2017 
Ž PP/N  Prepravný poriadok ZSSK CARGO 01.04.2017
Nákladný list 34822 01.01.2012
SMGS - slovenská verzia 01.07.2017
Príloha 2 SMGS - Preprava nebezpečného tovaru - zmeny 01.07.2015
Príloha 2 SMGS - Preprava nebezpečného tovaru: slovenská verzia - zmeny 01.07.2015
Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb (OP VS) 01.04.2016
Dohoda o organizačných a prevádzkových aspektoch kombinovaných prepráv v spojení Európa - Ázia (OSŽD) 01.07.2010
Dohoda o povelení prepravy ucelených vlakov a vozňových skupín na jeden nákladný list 07.12.2007
Produkty CIT od 01.07.2006      
Nakladacie predpisy 01.04.2017  
Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. 01.05.2016
Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave 01.01.2017
Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave 01.01.2018
PTO - Vozňové plachty 01.08.2017
PTO - Plombovanie vozňov a UTI 06.10.2017
PTO - Naloženie a zabezpečenie VZ kovového šrotu 01.04.2017
Prehľadná tabuľka - výmenných režimov náklad.vozňov  
Zoznam kódov nákladného listu CIM položka č.9  
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) 01.07.2017
Tabuľky RID 01.07.2017