Archív 2015

Prepravné a tarifné oznamy

 Číslo                        Predmet  Platnosť  Súbor
1_2015 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
(Ž PP/N) Zmeny a doplnenia
15.01.2015
2_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko/Maďarsko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSUSKWT - 8352.00) – Zrušenie
31.12.2014
3_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko/Maďarsko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSUSKWT - 8352.00) – Zavedenie
01.01.2015
4 _2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSSKWT - 8500.00) – Zrušenie
31.12.2014 
5_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSSKWT - 8500.00) – Zavedenie
01.01.2015
6_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zrušenie
31.12.2014 
7_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zavedenie
01.01.2015
8_2015 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT - 5622.00) - Zmeny a doplnenia 31.01.2015
9_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR– 8859.00) – Zmeny a doplnenia
01.04.2015
10_2015 Vozňové plachty - Zrušenie 28.02.2015
11_2015 Vozňové plachty - Zavedenie 01.03.2015
12_2015 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná prepreva - Zmena 15.03.2015
13_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Doplnenie
01.03.2015
14_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSSKWT - 8500.00) – Zrušenie
13.04.2015
15_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko/Maďarsko-Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSUSKWT - 8352.00) – Zrušenie
15.04.2015
16_2015 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) - Zmeny a doplnenia 01.05.2015
17_2015 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zmeny a doplnenia 01.05.2015
18_2015 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná prepreva - Zmena 04.05.2015
19_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko - Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa DUWT – 9090.00) – Zrušenie
31.12.2014
20_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko - Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa DUWT – 9090.00) – Zavedenie
01.01.2015
21_2015 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - Zmeny 19.05.2015
22_2015 Produkty CIT - Príručka k Nákladnému listu CIM (GLV-CIM) - Zmeny 01.06.2015
23_2015 Produkty CIT - Príručka k Nákladnému listu CUV (GLW-CUV) - Zmeny 01.06.2015
24_2015 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny 01.06.2015
25_2015 Dohoda SMGS - Zmeny a doplnenia 01.07.2015
26_2015 Príručka k Nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) - Zmeny 01.07.2015
27_2015 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná prepreva - Zmena 01.07.2015
28_2015 Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. - Oprava 01.07.2015
29_2015 Naloženie a zabezpečenie vozňových zásielok kovového šrotu - Zrušenie 30.06.2015
30_2015 Naloženie a zabezpečenie vozňových zásielok kovového šrotu - Zavedenie 01.07.2015
32_2015 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.07.2015
33_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR– 8859.00) – Zmeny a doplnenia
01.07.2015
34_2015 Smernice nakladania UIC - Zmena 01.07.2015
35_2015 Smernice nakladania UIC - Zmena 01.08.2015
36_2015 Plombovanie vozňov a UTI 01.09.2015
37_2015 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
(Ž PP/N) Zmeny a doplnenia
01.09.2015
39_2015 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a ZSSK CARGO za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - Zmeny 01.09.2015
40_2015 Vnútroštátna preprava tovaru - Plombovanie vozňov: Upozornenie pre prepravcov - Zrušenie 01.09.2015
41_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR– 8859.00) – Zmeny a doplnenia
01.10.2015
42_2015 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zrušenie 31.12.2015
43_2015 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zavedenie 01.01.2016
44_2015 Produkty CIT - Príručka k Nákladnému listu CUV (GLW-CUV) - Doplnenia 01.01.2016
45_2015 Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. - Oprava 01.01.2016
46_2015 TR 6/N - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná prepreva - Zmena 01.01.2016
47_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Rakúsko-Slovensko
(Železničná nákladná tarifa ÖSGT - 7502.00) – Zrušenie
31.12.2015
48_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Rakúsko-Slovensko
(Železničná nákladná tarifa ÖSGT - 7502.00) – Zavedenie
01.01.2016
49_2015 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny 13.12.2015
50_2015 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 31.12.2015
51_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Švédsko-Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa SUGT – 9624.00) – Zrušenie
31.12.2015
52_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Švédsko-Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa SUGT – 9624.00) – Zavedenie
01.01.2016
53_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko-Česko-Slovensko
(Železničná nákladná tarifa DCSKWT - 9751.00) – Zrušenie
31.12.2015
54_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko - Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa DUWT – 9090.00) – Zrušenie
31.12.2015
55_2015 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Švédsko-Slovensko
(Železničná nákladná tarifa SSG – 9857.00) – Zrušenie
31.12.2015