Archív 2016

Prepravné a tarifné oznamy

 Číslo                        Predmet  Platnosť  Súbor
1_2016 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT - 5622.00) - Zrušenie 31.12.2015
2_2016 Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT - 5622.00) - Zavedenie 01.01.2016
3_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR– 8859.00) – Zrušenie
31.12.2015
4 _2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR– 8859.00) – Zavedenie
01.01.2016
5_2016 Smernice nakladania UIC - Zmeny 01.07.2015
6_2016 Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zmeny a doplnenia 15.01.2016
7_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zrušenie
31.12.2015
8_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zavedenie
01.01.2016
9_2016 Produkty CIT - Príručka k Nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) - Zmeny a doplnenia 01.01.2016
10_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa PSURT) – Zrušenie
31.12.2015
11_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa PSURT) – Zrušenie
01.01.2016
13_2016 Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmena  03.03.2016
14_2016 Smernice nakladania UIC - Zmena  15.03.2016
15_2016 Harmonizovaná nomenklatúra tovarov (NHM) -  Zmeny a doplnenia 01.05.2016
16_2016 Obchodné podmienky pre poskytovanie vlečkových služieb - Zmeny 01.04.2016
17_2016 Naloženie a zabezpečenie vozňových zásielok kovového šrotu - Zmena  č.1  01.05.2016 
18_2016 Smernica pre zisťovanie hmotnosti na koľajovej váhe prepravcu s platnosťou železničného váženia    01.05.2016 

    

   

19_2016 Dohoda SMGS - Zmeny a doplnenia  01.07.2016      
20_2016 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV-CIM/SMGS) - Zmena č. 20   01.07.2016      
21_2016 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM (GLV-CIM) - Doplnenie  01.07.2016     
22_2016 Smernice nakladania UIC Zv. 1 - Zmena č.16 01.04.2016  
23_2016 Reklamačný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. - Oprava 01.05.2016     
24_2016 Zásady platobného styku - Zmena 01.05.2016      
25_2016 Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmeny 01.07.2016    
26_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2016    
27_2016 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny  01.07.2016     
28_2016 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmena č. 21 01.07.2016 
29_2016  Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmena 01.08.2016 
30_2016 Smernica na používanie rýchloupínacích popruhov - Zrušenie  01.09.2016 
31_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko/Poľsko-Ukrajina-Rumunsko (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.10.2016 
32_2016 Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) 17.10.2016

33_2016  Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zrušenie  01.01.2017
34_2016  Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zavedenie  01.01.2017    
35_2016 Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmena 01.11.2016
36_2016  Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s. za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmeny  01.01.2017 
37_2016  Smernica pre zisťovanie hmotnosti na koľajovej váhe prepravcu s platnosťou železničného váženia - Zrušenie  02.11.2016 
38_2016  Zásady platobného styku a zúčtovanie platieb  medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a. s. za realizované prepravné a/alebo ostatné služby v nákladnej preprave - zmena  01.01.2017
39_2016  Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmena č. 23  09.11.2016 
40_2016  Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a. s. (Ž PP/N) - Zmeny a doplnenia  01.01.2017 
41_2016  Zoznam staníc v Slovenskej republike - TR 6/N - Zmena  01.01.2017 
42_2016  Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM/SMGS (GLV CIM/SMGS) - Zmena č. 24  01.01.2017 
44_2016  Tarifa pre prepravu vozňových zásielok - TR 1-1111.00 - Zmena  01.01.2017 
45_2016  Produkty CIT - Príručka k nákladnému listu CIM (GLV-CIM) - Zmeny a doplnenia  01.01.2017 
46_2016 Poučný list o preprave nebezpečného tovaru 01.01.2017
47_2016  Produkty CIT - Príručka k vozňovému listu CUV (GLW-CUV) - Zmeny a doplnenia  01.01.2017 
48_2016 Smernica o uznaní hmotnosti vozňových zásielok medzi dopravcom a prepravcom - zavedenie  01.01.2017 
49_2016  Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Rakúsko-Slovensko (Železničná nákladná tarifa ÖSGT - 7502.00) - Zrušenie 31.12.2016 
43_2016 Jednotný kilometrovník pre medzinárodnú železničnú prepravu tovaru DIUM (Tarifa 8700.00) - Zmeny  11.12.2016     
 50_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko-Rakúsko (Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zrušenie   31.12.2016    
 51_2016 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko-Rakúsko (Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) - Zavedenie   01.01.2017