Prepravno-tarifné oznamy

"A" Železnica - Prepravné a tarifné veci

 Číslo Predmet  Platnosť  Súbor
A 38/11-12/2007 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Taliansko
(Železničná nákladná tarifa PIGT – 9090.00) – Zmeny a doplnenia
01.01.2007  
A 39/11-12/2007  Slovensko-ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok
(SUT 5622.00) – Zmena
15.02.2007  
A 42/11-12/2007  Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko -Česko
(Železničná nákladná tarifa SČNT – 7777.00) – Zmeny
 01.03.2007
A 45/13-14/2007 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Rakúsko -Slovensko
(Železničná nákladná tarifa ÖSGT – 7502.00) – Zmeny a doplnenia
 01.03.2007   
A 46/13-14/2007  Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Česko/Slovensko/Maďarsko - Slovinsko/Chorvátsko
(Železničná nákladná tarifa CSUSKWT – 8352.00) – Zmeny a doplnenia             
 01.03.2007    
A 47/13-14/2007   Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Slovensko - Taliansko
(Železničná nákladná tarifa SIWT – 8932.00) – Zmeny a doplnenia
 01.03.2007   
A 48/15-16-17/2007   Pprepravný poriadok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.
(Ž PP/N) – Oprava
 01.04.2007   
A 49/15-16-17/2007   Harmonizovaná nomenklatúra tovarov
(NHM) – Zrušenie
 30.04.2006    
A 50/15-16-17/2007  Harmonizovaná nomenklatúra tovarov
(NHM) – Zavedenie
 01.05.2007    
A 53/18-19/2007 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko/Holandsko - Maďarsko
(Železničná nákladná tarifa DNUWT – 9090.00) – Zmeny a doplnenia
 01.05.2007   
A 54/18-19/2007 Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Nemecko/Holandsko - Slovensko
(Železničná nákladná tarifa DNSKWT – 9751.00) – Zmeny a doplnenia
 01.05.2007  
A 108/44-45/2007 Tarifa pre prepravu votňových zásielok                               TR 1 - 1111.00 - Zrušenie  15.10.2007  
A 109/44-45/2007 Tarifa pre prepravu votňových zásielok                              TR 1 - 1111.00 - Zavedenie  15.10.2007  

"F" Kombinovaná doprava

Číslo Predmet  Platnosť  Súbor
       

"G" Rôzne oznámenia, smernice a pokyny   

 Číslo Predmet Platnosť Súbor
 G 5/11-12/2007 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. za prepravné výkony a služby realizované na  staniciach - Oprava 01.03.2007 
G 8/15-16-17/2007 Smernica pre uzatváranie prepravno-obstarávateľských zmlúv - Oprava 01.03.2007 
G 10/18-19/2007   Zisťovanie hmotnosti vozňových zásielok v stanici na ceste - Oprava 01.05.2007    
G 23/41-42-43/2007   Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. za prepravné výkony a služby realizované na  staniciach - Zmeny a doplnenia  21.12.2007  
G 22/43-44/2008 Zásady platobného styku a zúčtovania platieb medzi zákazníkmi a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. za prepravné výkony a služby realizované na  staniciach - Zrušenie 31.10.2008