Tarify

Tarify platné od 1. januára 2018

Názov tarify Platnosť Súbor
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 
- Novelizované vydanie
01.01.2018

Tarify platné od 1. januára 2017

Názov tarify Platnosť Súbor
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 
- Novelizované vydanie
01.01.2017
TR 1 - Tarifa pre prepravu vozňových zásielok 1111.00 - Zmena 01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových
zásielok Poľsko/Slovensko/Maďarsko - Rumunsko (Železničná nákladná tarifa PSURT) - Novelizované vydanie
01.01.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok Poľsko - Rakúsko
(Železničná nákladná tarifa PÖGT - 9610.00) -  Novelizované vydanie 
01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok 5622.00    - Novelizované vydanie  01.01.2017 
SUT - Slovensko - ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT) 5622.00 - Zmeny a doplnenia 20.07.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Novelizované vydanie 
01.01.2017 
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm Slovensko/Poľsko – Ukrajina – Rumunsko
(Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia
01.04.2017
Osobitné prepravné podmienky, ceny a platobné podmienky pre prepravu vozňových zásielok po rozchode 1435 mm SLOVENSKO/POĽSKO - UKRAJINA - RUMUNSKO (Železničná nákladná tarifa SUR - 8859.00) - Zmeny a doplnenia 01.07.2017
TR 6 - Zoznam staníc v Slovenskej republike nákladná preprava 
- Zmeny a doplnenia 
01.07.2003