Aktuálne ZANy

Milí návštevníci,
na tejto podstránke vám ponúkame zoznam platných ZAN-ov (zákaz nakládky). Pre ľahšiu orientáciu sú členené do skupín podľa štátov, ktorých sa týkajú a  chronologicky usporiadané od najaktuálnejšie vydaných, až po tie najdlhšie platné. ZAN-y sú aktualizované denne o 14-tej hodine.

Krajina


   Číselný kód železnice         


Počet ZAN - ov                                  
Albánsko  41 (2)
Alžírsko  92  (-)
Arménsko  58  (-)
Azerbajdžan  57  (-)
Bielorusko  21 (1)
Belgicko  88 (1)
Bosna a Hercegovina  44, 50 (10)
Bulharsko  52 (24)
Česko  54 (64)
Čína  33  (-)
Čierna Hora  62 (-)
Dánsko  86 (3)
Egypt  90 (-)
Estónsko  26 (1)
Fínsko  10 (-)
Francúzsko  87  (4)
Grécko  73 (9)
Gruzínsko  28  (-)
Chorvátsko  78  (6)
Holandsko  84  (1)
Irak  99  (-)
Irán  96  (1)
Izrael  95  (-)
Írsko  60  (-)
Japonsko  42  (-)
Južná Kórea  61  (-)
Kazachstan  27  (-)
Kirgizsko  59 (-)
Kuba  40 (-)
Libanon  98 (-)
Litva  24  (1)
Lotyšsko  25  (-)
Luxembursko  82  (3)
Macedónsko  65  (12)
Maďarsko  43, 55  (16)
Maroko  93  (-)
Moldavsko  23 (-)
Mongolsko  31 (-)
Nemecko  80 (8)
Nórsko  76 (-)
Poľsko  51  (40)
Portugalsko  94  (-)
Rakúsko  81  (53)
Rumunsko  53  (21)
Rusko  20  (2)
Severná Kórea  30  (-)
Slovensko  56  (54)
Slovinsko  79  (4)
Srbsko  72  (47)
Sýria  97  (-)
Švajčiarsko  85  (5)
Švédsko  74  (12)
Španielsko  71  (-)
Tadžikistan  66  (-)
Taliansko  83  (65)
Tunisko  91  (-)
Turecko  75  (7)
Turkménsko  67  (-)
Ukrajina  22  (8)
Uzbekistan  29  (-)
Veľká Británia  70  (-)
Vietnam  32  (-)